Projektování, dřevostavby, zděné stavby, energetický štítek budovy, stavební fyzika, statika, realizace

Zajimavosti

V roce 2014 byla dokončena realizace vyhlídkové věže ve sportovně rekreačním centru Dolní Moravice - Nová Ves.

Celý článek...

Aktuality

Na podzim 2014 byla zahájena realizace dvou bytových domů s 88 bytovými jednotkami Garden park Kladno – Kročehlavy. Generálním projektantem je RD PROJECT. www.byty-kladno.cz


Pro společnost HAAS FERTIGBAU jsme v roce 2014 zpracovali 17 projektů rodinných domů pro stavební povolení. www.haas-fertigbau.cz/rodinne-domy

cena projektů

Pokud se rozhodnete postavit si dům, budete potřebovat projektovou dokumentaci. Kompletní dokumentace je rozdělena na tři stupně - územní řízení, stavební řízení a provedení stavby. Dokumentaci pro územní a stavební řízení vyžaduje stavební úřad a v souhrnu se označuje jako dokumentace pro ohlášení stavby nebo dokumentace pro stavební povolení. Základní rozsah dokumentace je stanoven vyhláškou a je obsažen v cenové nabídce. Bohužel nejdůležitější pro stavbu domu je jeho umístění na konkrétním pozemku. Ne každý pozemek má v dosahu všechny požadované inženýrské sítě a splňuje všechny požadavky pro výstavbu. Potom je nutné projektovat například jímku, čističku odpadních vod, vsak na likvidaci dešťových vod, nechat zpracovat hydrogeologický průzkum atd. Také může být stavební pozemek svažitý. To znamená složitější projekt spodní stavby, kde je podmínkou výškopisné zaměření pozemku geodetem. Tyto a mnoho dalších možných komplikací mohou navýšit cenu projektu nad rámec uvedený v ceníku. Proto je nutné konkrétní staveniště vždy posoudit individuálně a pro vytvoření přesné cenové nabídky nám předložit vyjádření místního stavebního úřadu k zamýšlené výstavbě našeho domu na vašem konkrétním pozemku.

 

Základní projekt

Dává investorovi, stavebnímu úřadu, případně jinému projektantovi jasnou představu o konkrétním domu. Všechny části základního projektu jsou vytvořeny jako základní část kompletního projektu, vyžadovaného stavebním úřadem.

 

Doprojekt k základnímu projektu

Jedná se o doplnění základního projektu o dokumentaci vyžadovanou stavebním úřadem pro vydání souhlasu se stavbou dle vyhlášky. Základní doprojekt počítá s výstavbou na rovinatém pozemku, kde jsou dostatečné odstupové vzdálenosti k sousedním pozemkům a na hranici stavebního pozemku je přivedena potřebná infrastruktura. Základní podmínkou pro kladné vyjádření stavebního úřadu je vždy to, aby na zvoleném pozemku bylo územním plánem dané lokality umožněno danou stavbu realizovat. Ve většině případů je podmínkou započetí prací na projektu návštěva projektanta na konkrétním pozemku a stanovení nezbytného rozsahu součinnosti projektanta s investorem. Návštěva našeho projektanta na pozemku je ohodnocena individuálně dle vzdálenosti a cenu je třeba dohodnout předem.

 

Prováděcí projekt pro dřevostavbu

Slouží jako podklad pro výrobu dřevěných konstrukcí a dále k jejich smontování na stavbě. Dále řeší montážní procesy stropů a krovu včetně základních spojovacích materiálů. Dále jsou v projektu obsaženy podrobné projekty řemesel včetně materiálových kusovníků. Projekt je určen převážně certifikované prováděcí firmě, která je se systémem dostatečně obeznámena. V případě požadavku je možno prováděcí projekt libovolně individuálně doplňovat o materiálové kusovníky pro úplné dokončení stavby.

 

cena projektů SPACE a FAMILY 2013......... Download this file (cena projektů SPACE_FAMILY 2013.pdf)
cena projektu STANDARD 2013....................Download this file (cena projektu STANDARD 2013.pdf)

 

Typové projekty

 

Celý článek...
 

 

 

Celý článek...